menu iconMenu
nl en ar
10 GB 1 Database € 3.00 / Month Order Now add10

50 GB 10 Database € 6.00 / Month Order Now add50

100 GB 100 Database € 10.00 / Month Order Now add100  


Algemene Voorwaarden

 1. De Klant zal de hosting diensten binnen de beperkingen van de wetten van het Nederlandse recht gebruiken.

 2. De klant aanvaardt dat de inhoud van de bestanden die hij op de systemen van Hosting 4 All  publiceert niet tegen de rechten van het copyright, de gedeponeerde handelsmerken, de octrooien, het algemeen recht of andere rechten indruist. De inhoud van de pagina's mag evenmin kwetsend van aard zijn voor anderen. Verder mag er geen gebruik gemaakt worden van expliciete of pornografische inhoud. Hosting 4 All behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande waarschuwing aan de klant, het account te deactiveren van alle klanten die zich zouden vergrijpen aan een potentieel onwettelijke activiteit. De klant aanvaardt om Hosting 4 All schadeloos te stellen van alle nadelen die hij zou kunnen ondervinden ten gevolge van het gebruik van onwettig materiaal.

 3. Hosting 4 All behoudt zich het recht voor om, naar eigen inzicht, het account van de klant te deactiveren wegens wanbetaling of wanneer de klant de geleverde hosting diensten volgens de eigen inzichten van Hosting 4 All misbruikt.

 4. Alle hosting diensten worden zonder voorafgaande kennisgeving verlengd. Wanneer de klant zijn abonnement wil beëindigen dient hij dit ten minste 2 maanden voor de aanvang van de volgende periode aan Hosting 4 All mede te delen.

 5. De dienst wordt geleverd naargelang van de beschikbaarheid. Hosting 4 All geeft geen enkele waarborg voor de voorgestelde hosting diensten. Dat betekent dat de klant zich in geen geval tegen Hosting 4 All kan keren wegens inkomstenverlies ten gevolge van een onderbreking van de dienstverlening door Hosting 4 All of door de leveranciers van Hosting 4 All. Hosting 4 All kan zich beroepen op derden voor de uitvoering van de hosting diensten.

 6. Hosting 4 All kan niet aansprakelijk worden geacht voor de eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik of het verkeerde gebruik van de producten of hosting diensten van Hosting 4 All door de klant, om welke reden dan ook. Hosting 4 All houdt zijn server software zonder voorafgaande kennisgeving up-to-date en kan niet aansprakelijk worden geacht voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet functioneren van een website omwille van het upgraden van de server software.

 7. Hoewel Hosting 4 All is belast met het redelijk geachte onderhoud en de back-up van de gegevens van de Klant, is Hosting 4 All niet verantwoordelijk voor de bestanden van de Klant die zich in zijn systemen bevinden. Alleen de klant is verantwoordelijk voor de back-up van de eigen gegevens om zich te beveiligen tegen eventueel gegevensverlies.

 8. Gezien de openbare aard van het Internet wordt ervan uitgegaan dat alle informatie toegankelijk is voor het publiek. Met belangrijke of privéinformatie moet daarom omzichtig worden omgegaan. Hosting 4 All kan geen bescherming of geheimhouding garanderen van de inhoud van de elektronische berichten of andere informatie of gegevens die via het Internet worden doorgegeven.

 9. Het is streng verboden e-mail adreslijsten te gebruiken of te verspreiden voor spam praktijken en ongewenste elektronische post. Er mogen wel adreslijsten aangemaakt of doorverkocht worden indien de respectievelijke eigenaars van adressen in deze lijsten hiervoor uitdrukkelijk de toestemming hebben verleend. Hosting 4 All behoudt zich het recht voor om het account van de klant uit te schakelen indien deze zich inlaat met dat soort praktijken. De klant aanvaardt om Hosting 4 All schadeloos te stellen voor alle schade die zou kunnen voortvloeien uit het onrechtmatig gebruik van elektronische gegevensoverdracht.

 10. Voor alle juridische geschillen tussen Hosting 4 All en de klanten is uitsluitend de rechtbank van Amsterdam bevoegd.

 11. Hosting 4 All of leveranciers van Hosting 4 All behouden de controle en de eigendom van alle IP-adressen die aan de klant worden toegewezen. Hosting 4 All behoudt zich het recht voor om alle IP-adressen te kunnen wijzigen of intrekken.

 12. Elke bestelling is definitief. Indien de Klant beslist om zijn bestelling te annuleren op een willekeurig ogenblik van de periode die gedekt is door de betaling, zal het saldo dienen voor het dekken van de administratieve kosten die voortvloeien uit de vervroegde annulatie.

 13. Hosting 4 All behoudt zich het recht voor de tarieven ten allen tijde aan te passen.

 14. Hosting 4 All behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden ten allen tijde te herzien.

 
Copyright © 1998 - 2018 Haydar Net / Hosting 4 All, Design & Development Developing 4 All